Saijaku Muhai no Bahamut

action adventure ecchi fantasy harem popular sci-fi tv

Alternative titles:

  • bahamut
  • saimut
  • Undefeated Bahamut Chronicle
  • Undefeated Bahamut Chronicle
  • 최약무패의 신장기룡
  • 最弱无败神装机龙
  • 最弱無敗の神装機竜[バハムート]