Marudase Kintarou

movie obscure

Alternative titles:

  • Marudase Kintaro
  • Masaka no Kintarou
  • まるだせ金太狼