Haris no Kaze

comedy obscure tv

Alternative titles:

  • Harisu no Senpou
  • Harisu no Tsumujikaze
  • Harris no Kaze
  • Harris no Tsumujikaze
  • Harris' Whirlwind
  • kunimatsu (1966)
  • ハリスの旋風