Shiratori Reiko de Gozaimasu!

comedy obscure ova romance

Alternative titles:

  • I am THE Shiratori Reiko!
  • I'm Reiko Shiratori
  • Reiko Shiratori I Presume
  • 白鳥麗子でございます!
  • 白鸟丽子