Nippon-ichi no Otoko no Tamashii 2

half-length obscure tv

Alternative titles:

  • Zoku Nippon-ichi no Otoko no Tamashii
  • 日本一の男の魂2
  • 続・日本一の男の魂

Songs: