Chinpui: Eri-sama Katsudou Daishashin

movie obscure

Alternative titles:

  • Chimpui: Eri-sama Katsudou Daishashin
  • チンプイ エリさま活動大写真