Akatsuki no Sora o Kakeru

暁ノ空ヲ翔ル

Year: 2004 Length: 4:42
tv broadcast