Boku ga Iru (Gin'yoku Version): Conan no Theme

ぼくがいる(銀翼ヴァージョン)~コナンのテーマ~

Year: 2004
lyrics Aku Yuu
composer Oono Katsuo