Mori no Tobira o Akete

森のとびらをあけて

Year: 1979
lyrics Kishida Eriko
composer Miyoshi Akira