Shinshaku Sanada Juu Yuushi Josou

新釈 眞田十勇士・序奏

Year: 2005
composer Osanai Satoru
composer Ogura Kei