Rap wa Otoko no Tamashii Da! Onore o Shinjite Ten o Yubisasu Dotou no Otoko: Kamina-sama no Theme o Mimi no Ana Kappojitte Yooku Kikiyagare!!

ラップは漢の魂だ!己を信じて天を指差す怒涛の男・カミナ様のテーマを耳の穴かっぽじってよ~く聴きやがれ!!

Year: 2007
singer qadtbep
lyrics tarantura
composer Iwasaki Taku