Rap wa Otoko no Tamashii Da! Muri o Tooshite Douri o Kettobasu! Oretachi Dai Gurren Dan no Theme o Mimi no Ana Kappojitte Yooku Kikiyagare!!

ラップは漢の魂だ!無理を通して道理を蹴っ飛ばす!俺たち大グレン団のテーマを耳の穴かっぽじってよ~く聴きやがれ!!

Year: 2008
singer qadtbep