Namida no Housoku

涙の法則

Year: 1982 Length: 3:52
singer Haneoka Jin
composer Akano Tachio