Rock Me! Rhythm & Nora

ROCK ME!~リズム&ノーラ

Year: 1985
singer Kojima Yumi
lyrics Kojima Yumi
composer Tojima Kunitoshi