Anata no Omimi ni Plug-in!
(Request: Hito Toshite Jiku ga Burete Iru)

あなたのお耳にプラグイン!

Year: 2015 Length: 1:30
singer Kouno Marika
singer Takahashi Rie
singer Ootsuki Kenji
singer Nagaku Yuki
singer Earphones
singer Kobayashi Yuu
singer Inoue Marina
singer Nonaka Ai
lyrics Ootsuki Kenji
lyrics Endou.
composer Narasaki
composer Endou.