Sunaarashi no Komoriuta
(1992 Version)

砂嵐の子守歌(1992Version)

Year: 1992
lyrics K.Inojo
composer Miratsu Takeo