100 Mono Tobira

100もの扉

Year: 1996
singer Saegusa Yuuka
singer Aiuchi Rina
lyrics Saegusa Yuuka
lyrics Aiuchi Rina
composer Oono Katsuo