Kokoro no Tsubasa

心の翼

Year: 1996
singer Call
composer Sakurai Shigeo