Yuuki no Lunda

勇気のルンダ

Year: 1997
singer Toda Keiko
composer Kondou Hiroaki