Ashita no Watashi

明日の私

Year: 2000
singer Akiya Tomoko
lyrics Oomori Shouko
composer Oku Keiichi