Dejiko no Ekaki Uta 2

でじこの絵描き歌2

Year: 2003
singer Kamei Yoshiko
lyrics Ooba Sayuri
composer Masuda Toshio